De Academie ontplooit een waaier aan activiteiten ter ondersteuning van het onderzoek, de opleiding in de betrokken disciplines en de bescherming van het erfgoed.

Deze werkzaamheden ontwikkelen zich op het ritme van de gewone maandelijkse zittingen waarin de leden de resultaten van hun onderzoek voorstellen.

Zij verleent ook ondersteuning aan een aantal colloquia, die publiek toegankelijk zijn of bestemd voor jonge vorsers, en lanceert gemeenschappelijke onderzoeksacties zoals het project ‘Historiografie van de Kunstgeschiedenis in België’ opgezet door onderzoekers van verschillende Belgische wetenschappelijke instellingen.

Jaarlijks geeft ze het meertalig Belgisch Tijdschrift voor de Oudheidkunde en de Kunstgeschiedenis - Revue belge d’Archéologie et Histoire de l’Art en Belgique uit, tijdschrift van rang A. Daarnaast publiceert ze ook monografische of bibliografische studies. Ook geeft ze de akten van Belgische colloquia uit die ze mee organiseert, al dan niet als mede-uitgever, en op haar website biedt ze plaats aan voor korte individuele of gemeenschappelijke publicaties.

Als Belgisch Comité voor Kunstgeschiedenis, lid van de aan de UNESCO verbonden internationale organisatie CIHA, heeft de Academie als partner een aantal colloquia en tentoonstellingen mee georganiseerd; zij initieerde het project van een « Historiografie van de Kunstgeschiedenis in België » en wenst de ethiek en praktijken binnen haar disciplines aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Tevens wil ze de banden aanhalen met de Belgische wetenschappelijke instellingen die betrokken zijn bij het onderzoek in de oudheidkunde, de kunstgeschiedenis en de aanverwante disciplines.