De Academie bereidt de publicatie voor van een “Historiografie van de archeologie en de kunstgeschiedenis in België” en van een “Biografisch woordenboek van Belgische archeologen en kunsthistorici”.

Dit project zal tijdens de zitting van de Academie op 19 december 2020 voorgesteld, besproken en georganiseerd worden.

Omkaderd door een wetenschappelijk comité zal dit project, waarin leden en andere Belgische wetenschappers zullen samenwerken, stapsgewijs ontrold worden in thematische colloquia. Deelnemers aan dit project zullen gelijktijdig notities opstellen over voorbeeldfiguren in dit onderzoek.

Het onderzoek moet uitmonden in twee publicaties waarvan het ene gewijd is aan de historiografie en het andere bio-bibliografische notities bundelt van de meest vooraanstaande figuren die het voortouw hebben genomen in beide disciplines. De notities en de handelingen van de opeenvolgende colloquia zullen gepubliceerd worden op deze website.

Vorsers die aan dit project wensen mee te werken of notities wensen op te stellen kunnen contact opnemen met B. D'Hainaut-Zveny (bdhainaut [at] gmail.comtarget="_blank" rel="noopener external nofollow") of R. Dekoninck (ralph.dekoninck [at] uclouvain.be).