De maandelijkse zittingen van de Academie vinden plaats in de voormiddag van elke derde zaterdag van de maand, van oktober tot mei.

Tussen 1983 en 1994, vonden de zittingen plaats in het Belle-Vue Museum op het Paleizenplein te Brussel, daarna werden ze georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek van België (1994 à 2008). Vanaf 2009 worden de zittingen en andere vergaderingen gehouden in de lokalen van het Paleis der Academiën.

Gedurende de laatste 25 jaar hielden de leden van de Academie voor hun collega’s om en bij de 200 lezingen en uiteenzettingen. Tijdens de zittingen kunnen de leden, elk vanuit hun expertise, van gedachten wisselen. Plaatsbezoeken aan tentoonstellingen, museale centra, opgravingen of restauratiesites vullen deze werkzaamheden aan. Elk jaar verschijnt in het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis een samenvatting van de zittingen en excursies.

Naast de lezingen kunnen nog diverse andere activiteiten vermeld worden die het leven van de Academie vorm geven: de openingszitting verduidelijkt de doelstellingen van het jaar, in december wordt het nieuwe volume van het Tijdschrift voorgesteld. Voor de zitting van januari is er de gelegenheid om de kandidaturen van nieuwe corresponderende leden en buitenlandse geassocieerde leden voor te stellen terwijl die van februari vooraf gegaan wordt door de Algemene statutaire vergadering. In maart wordt doorgaans een buitenlandse spreker uitgenodigd waarna een receptie ter ere van de nieuwe leden wordt aangeboden. In april komen de leden samen voor een laatste zitting intra muros en het jaar wordt afgesloten in mei met een excursie waarbij interessante locaties worden bezocht, niet alleen in België maar ook buiten onze grenzen, in het gebied dat tot de voormalige Nederlanden gerekend wordt.

De Raad van Beheer komt twee maal per jaar samen, in december en juni.