De Koninklijke Academie voor Archeologie en Kunstgeschiedenis van België geniet van enkele publieke subsidies. Zo verleent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds meerdere jaren een financiële toelage terwijl de Universitaire Stichting de publicaties ondersteunt. Sommige projecten werden eveneens door de Koning Boudewijnstichting en het Prins Filipfonds gesponsord.

Zij heeft ook giften, schenkingen en legaten ontvangen die het mogelijk maakten nieuwe activiteiten te ontwikkelen en jonge onderzoekers te ondersteunen.

Ter gelegenheid van de 175ste verjaardag heeft de Academie zo een bijzondere bijdrage ontvangen van de Mori Iso Foundation (Tokio).

Alle personen die zich betrokken voelen bij de realisatie van de doelstellingen van de Academie, het promoten van de oudheidkunde en kunstwetenschap en het versterken van haar bijdragen tot kunst en cultuur, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de Voorzitter. Iedere reactie op deze oproep wordt ten zeerste gewaardeerd.