Het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis - Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art is een internationaal wetenschappelijk tijdschrift dat jaarlijks verschijnt. Er worden bijdragen in het Frans, het Nederlands, het Engels en het Duits opgenomen die handelen over de verschillende domeinen binnen de oudheidkunde en de kunstgeschiedenis en de aanverwante wetenschappen.

Het Tijdschrift bevat artikels, miscellanea, recensies, verslagen van vergaderingen en de lijst van de leden van de Academie. Tot in 2002 publiceerde de Academie ook een bibliografie van de Belgische kunstgeschiedenis.

De inhoudstafel en indices van de volumes die tussen 1931 en 1991 werden gepubliceerd in een supplement van het volume 61 (1992). Maar de inhoud van de volumes is tevens beschikbaar op de website. Men vindt er de volledige tekst van alle artikels, de in memoriams en de korte inhoud van de conferenties en de gepubliceerde artikels van de laatste 25 jaar. Deze résumés zijn beschikbaar in het Frans, het Nederlands en het Engels.

De uitgave ervan gebeurt onder toezicht van de Commissie Publicaties die geleid wordt door de Ondervoorzitter van de Academie. De leden van de Commissie Publicaties worden telkens voor een periode van drie jaar aangesteld door de Algemene Vergadering. Zij is op dit ogenblik samengesteld uit: mevr. C. Ceulemans (voorzitter), de heer Th. Coomans (secretaris) en de dames en heren C. Currie, G. Delmarcel, A. De Poorter, L. De Ren, Y. Leblicq, D. Martens, J. Vander Auwera, R. Van Laere en D. Vanwijnsberghe.

Mevr. C. Dumortier is op dit ogenblik directeur van het Tijdschrift. Zij is verantwoordelijk voor het redactionele beheer en de contacten met de auteurs.

Sinds 2007 wordt de Commissie Publicaties bijgestaan door een Internationale Wetenschappelijke Raad samengesteld uit: Dr. Lorne Campbell, research curator, National Gallery London (1996-2012), Prof. Thomas DaCosta Kaufmann, Princeton University, Prof. Reindert Falkenburg, New-York University, Abu Dhabi Faculty, Dr. Jacques Foucart, ereconservator, Musée du Louvre, Prof. Jeffrey Müller, Brown University.

Het Tijdschrift, opgenomen in categorie "A" van het internationale klassement (2011), kent een brede internationale verspreiding zowel binnen als buiten Europa. Het is opgenomen in vele bibliotheken en documentatiecentra van wetenschappelijke instellingen.

Voor meer informatie, een abonnement of een voorstel tot publicatie kan men contact opnemen met publica [at] acad.betarget="_blank" rel="noopener external nofollow".