Volgens haar statuten bestaat de Academie uit 60 titelvoerende leden die gekozen zijn uit de corresponderende leden die minstens drie jaar lid zijn. De 40 correspondenten worden gekozen onder de personen die het bewijs hebben geleverd van speciale kennis met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Academie. Hun kandidatuur wordt voorgedragen door twee titelvoerende leden die als peter optreden en is gebaseerd op hun curriculum.

De oudere titelvoerende leden en correspondenten kunnen de toestemming krijgen om de titel van erelid te voeren.

De Academie kan ook buitenlandse geassocieerde leden opnemen. Deze categorie werd in 1967 opgericht om geprivilegieerde contacten aan te knopen met mensen die door hun onderwijs of door hun werkzaamheden tot de ontwikkeling van de oudheidkunde of de kunstgeschiedenis in België bijdragen.

De naam van de leden wordt gevolgd door het jaar van hun opname en eventuele benoeming tot titelvoerend lid.