Ter gelegenheid van de verjaardagen in 1992 en in 2017 werden colloquia georganiseerd voor een ruim publiek; het programma was samengesteld uit bijdragen van de leden. Deze lezingen werden gepubliceerd als artikel in het Tijdschrift (LXI-1992 en LXXXVI-2017 – 1 en 2).

Op 2 december 2006 organiseerde de Academie een studiedag om de ontmoeting te stimuleren tussen jonge kunsthistorici van de zeven Belgische universiteiten waar onze disciplines onderwezen worden (Brussel (VUB), Bruxelles (ULB), Gent (RUG), Leuven (KUL), Luik (Ulg), Louvain-la-Neuve (UCL) et Namen (FUNDP)). Een financiering door het Prins Filipsfonds dat de dialoog tussen de Gemeenschappen wil versterken, ondersteunde dit initiatief; de resultaten van de studiedag werden gepubliceerd in het Tijdschrift in deel LXXX – 2011/1.

In 2016 heeft de Academie, onder de vlag van het Belgisch Comité voor Kunstgeschiedenis, haar steun verleend aan het internationaal colloquium “Frans I en de kunstenaars van het Noorden (1515-1547)”, een organisatie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en de Universiteit van Luik (Ulg, Transitions). Het deel met de akten van dit colloquium met diverse bijdragen van leden is met de steun van de Academie verschenen (2017).

In 2019 ondersteunde de Academie het internationale colloquium van het Museum M te Leuven gekoppeld aan de tentoonstelling “Borman en zonen. De Beste Beeldsnijders”. Deze tentoonstelling werd geconcipiëerd door de team van het museum en bijgestaan door een wetenschappelijk comité met meerdere van onze leden.

De publicatie bij deze tentoonstelling “Borman. A Family of Northern Renaissance Sculptors” bevat een catalogus en teksten met analyses.