In de loop der jaren heeft de Academie nog andere publicaties uitgegeven zoals monografieën, bibliografieën, handelingen van colloquia … of fungeerde zij als mede-uitgever. Vele daarvan zijn nog steeds actueel zoals:

  • A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint-Empire romain. Antwerpen, 1894-1900 (3 delen online raadpleegbaar op http://www.numisbel.be/Dewitte_1.pdf ; http://www.numisbel.be/Dewitte_2.pdf en http://www.numisbel.be/Dewitte_3.pdf ).
  • M. CRICK-KUNTZIGER, La tenture de l’Histoire de Jacob d’après Bernard van Orley. Antwerpen, 1954.
  • R. DE SMEDT, Autopsie de Michel Coxcie. Nouveaux horizons bibliographiques 1565-2010. Voorwoord door Philippe Roberts-Jones, Brussel, 2011 (= Belgisch Tijdschrift voor Oudheidlunde en Kunstgeschiedenis - Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, LXXX, 2011, 2).
  • L. FAGNART & I. LECOCQ (ed.), Arts et artistes du Nord à la cour de François Ier, Parijs, 2017.  
  • Borman en zonen. Handelingen van het colloquium (uitgegeven met de steun van de Académie royale d’Archéologie de Belgique – Koninklijke Academie voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis) (in voorbereiding)