In de loop der jaren heeft de Academie nog andere publicaties uitgegeven zoals monografieën, bibliografieën, handelingen van colloquia … of fungeerde zij als mede-uitgever. Vele daarvan zijn nog steeds actueel zoals: