Reglement aangepast door de Raad van Beheer van de Academie op 16 oktober 2013

1. De Prijs is bestemd voor een onuitgegeven studie over de geschiedenis van de kunstenof de archeologie, binnen het grondgebied van het huidige België. De Academie kondigt de Prijs aan in het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis. Het werk zal bestaan uit maximum 100.000 tekens (spaties, noten en bijlagen inclusief). De Prijs wordt toegekend aan een oorspronkelijk en wetenschappelijk werk, geschreven in één van de landstalen of in het Engels. Het werk is speciaal geschreven voor de Prijs en dient onmiddellijk publiceerbaar te zijn, met voorbehoud van de wijzigingen die de jury voorstelt. Het bekroonde artikel zal

2. Van elk manuscript dienen drie exemplaren op papier, vergezeld van een elektronische versie, vóór de vastgestelde datum bezorgd te worden aan het secretariaat van de Prijs van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België. Eén exemplaar van elke inzending zal bewaard worden in het archief van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België.

3. De Prijs is driejaarlijks en kan slechts toegekend worden aan een persoon die geen lid van de Academie is.

4. De manuscripten dienen ingezonden te worden vóór 30 maart van het jaar waarin de Prijs wordt toegekend.
De Prijs wordt toegekend door een jury van de Academie. De beslissing wordt schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld en zal ten laatste op het einde van het lopende kalenderjaar worden toegekend.

5. Alleen de jury is bevoegd en geen enkele betwisting is mogelijk.

6. In 2022 zal de Prijs € 2.000 bedragen. De laureaat zal tevens een medaille ontvangen. Hij zal de titel van “Laureaat van de Prijs van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België” mogen dragen.

Secretariaat van de Prijs Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België: Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, Hertogstraat 1, 1000 Brussel (adres voor de elektronische versie: info [at] acad.betarget="_blank" rel="noopener external nofollow").