De Koninklijke Academie voor Archeologie en Kunstgeschiedenis van België, of l’Académie royale d’Archéologie et d'Histoire de l'Art de Belgique heeft tot doel de ontwikkeling te bevorderen van het archeologisch en kunsthistorisch onderzoek in België evenals de wetenschappelijke disciplines die ermee verband houden. Zij is een tweetalige instelling.

De Academie werd opgericht in 1842 en kreeg in 1934 het statuut van VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk). Ze wordt geleid door een Raad van Beheer en een Dagelijks Bestuur. Zij staat onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit de Koningen en komt sinds 2009 samen in het Paleis der Academiën te Brussel.