De Université libre de Bruxelles organiseert haar derde Journée de l'Art flamand, liégeois et belge.

Ze zal op zaterdag 23 april van 10 tot 17 uur plaatsvinden in de aula K1.105 (ULB, campus Solbosch, gebouw K).

Bij deze gelegenheid zullen jonge en minder jonge docenten en vorsers van de ULB of die met de ULB samenwerken de resultaten van hun meest recente onderzoek in het Frans uiteenzetten.

De toegang tot de lezingen is vrij en kostenloos. Reservatie is niet nodig.

Voor inlichtingen kunt U zich wenden tot Drs. Alexandre Dimov, de organisator van de Journée : Alexandre.Dimov [at] ulb.betarget="_blank" rel="noopener external nofollow".

.

 

De Société royale d'Archéologie de Bruxelles zal einde december 2021 een rijk geïllustreerde band publiceren over Rogier van der Weyden (1399/1400-1464). De zeven samengebundelde bijdragen, van de hand van vooraanstaande Belgische deskundigen, zijn hoofdzakelijk gewijd aan de receptie van de Brusselse stadsschilder vanaf de 15de eeuw tot op de dag van vandaag. 

Belgisch Museum van de Vrijmetselarij. Een grote tentoonstelling over de symbolistische schilder van de late 19e eeuw, Jean Delville. Het evenement belicht de contacten die de schilder had met andere vrijmetselaar kunstenaars van zijn tijd: Victor Horta, Jef Lambeaux, Victor Rousseau, Philippe Wolfers…

Dit najaar organiseert het KIK opnieuw twee RICH Talks en in 2022 zet het zijn deuren opnieuw helemaal open! Pierre-Yves Kairis: Plunderingen of artistieke veroveringen? De inbeslagnames door de Franse revolutionairen en de eisen tot teruggave (Lezing in het Frans) en Christina Currie: The Brueg(h)el dynasty: the artifice behind the art (in het Engels)

The Matter of Piety biedt de eerste diepgaande studie van Zoutleeuws uitzonderlijk goed bewaarde bedevaartskerk in een vergelijkend perspectief. Ruben Suykerbuyk analyseert de veranderende functies, vormen en betekenissen van devotionele objecten - monumentale sacramentshuizen, cultusbeelden en altaarstukken, en kleine votiefoffers of relikwieën - en herziet zo de dominante narratieven over katholieke cultuur en patronage in de Nederlanden ....

Het majestueuze altaarstuk in de kerk van Saint-Denis in Luik is naast een van de meest prestigieuze, ook een van de meest raadselachtige voorbeelden uit de rijke Brabantse productie van altaarstukken aan het einde van de middeleeuwen. De interdisciplinaire studie tijdens de restauratie in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel tussen 2012 en 2014, bood een antwoord op enkele van de vragen die het altaarstuk omringen. Ze leidde eveneens tot verfrissende nieuwe hypotheses. Zo werd de toeschrijving aan de Borman, de meest roemrijke Brusselse beeldhouwersfamilie, verfijnd. Net als de datering in de vroege jaren 1530, toen de vormentaal van de Italiaanse Renaissance begon door te dringen in de Maaslandse kunst, terwijl de gotische stijl er nog sterk verankerd was...