De opening van het Museum van de Librije van de hertogen van Bourgondië is op 18 september 2020 gepland.

Musea Brugge heeft twee van Jan Van Eycks bekendste werken in de collectie: De ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele en het ‘Portret van Margareta van Eyck’. Recent verwierf Musea Brugge bovendien een 'Maria met kind in een interieur', geschilderd door een navolger van Van Eyck. Deze drie werken worden, naar aanleiding van het Van Eyckjaar 2020, samengebracht in deze tentoonstelling.

The Matter of Piety biedt de eerste diepgaande studie van Zoutleeuws uitzonderlijk goed bewaarde bedevaartskerk in een vergelijkend perspectief. Ruben Suykerbuyk analyseert de veranderende functies, vormen en betekenissen van devotionele objecten - monumentale sacramentshuizen, cultusbeelden en altaarstukken, en kleine votiefoffers of relikwieën - en herziet zo de dominante narratieven over katholieke cultuur en patronage in de Nederlanden ....

Het majestueuze altaarstuk in de kerk van Saint-Denis in Luik is naast een van de meest prestigieuze, ook een van de meest raadselachtige voorbeelden uit de rijke Brabantse productie van altaarstukken aan het einde van de middeleeuwen. De interdisciplinaire studie tijdens de restauratie in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel tussen 2012 en 2014, bood een antwoord op enkele van de vragen die het altaarstuk omringen. Ze leidde eveneens tot verfrissende nieuwe hypotheses. Zo werd de toeschrijving aan de Borman, de meest roemrijke Brusselse beeldhouwersfamilie, verfijnd. Net als de datering in de vroege jaren 1530, toen de vormentaal van de Italiaanse Renaissance begon door te dringen in de Maaslandse kunst, terwijl de gotische stijl er nog sterk verankerd was...