De Academie publiceert sinds 1843 de resultaten van haar werkzaamheden in haar Annales en vanaf 1868 daarenboven ook in haar Bulletin dat tot 1929 verschijnt. In 1931 worden de Annales vervangen door het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis = Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art dat jaarlijks verschijnt. De Inhoud en de Indices van de delen, die tussen 1931 en 1991 verschenen, werden gepubliceerd in een supplement bij deel 61 (1992). De inhoud alle jaargangen kan opgevraagd worden via een zoekmachine waarvan de hyperlink zich onderaan deze pagina bevindt. Deze zoekmachine geeft eveneens toegang tot de volledige teksten van de necrologieën en de samenvattingen van de  lezingen in de taal waarin deze gepubliceerd werden evenals tot de samenvattingen van de artikels die de afgelopen 25 jaar verschenen. Deze samenvattingen zijn telkens in het Nederlands, het Frans en het Engels beschikbaar.

Het Tijdschrift bevat artikels, miscellanea, boekbesprekingen, verslagen van de vergaderingen en de ledenlijst van de Academie. Tot 2002 verscheen ook een bibliografie van de nationale kunstgeschiedenis in het Tijdschrift. Dit project werd tot 2008 verder gezet op deze website.

Het Tijdschrift wordt uitgegeven door de Commissie der Uitgaven onder leiding van de ondervoorzitter van de Academie. De leden van de Commissie worden telkens voor een termijn van drie jaar aangesteld door de Algemene Vergadering van de Academie. De samenstelling van de huidige Commissie kan u op deze website vinden. Sinds 2007 wordt de Commissie bijgestaan door een Internationale Wetenschappelijk Raad. De samenstelling van deze Wetenschappelijk Raad kan u op dezelfde webpagina vinden. Claire Dumortier is aangesteld tot directeur. Zij is contactpersoon en verantwoordelijk voor de dagelijks leiding.

Elk artikel wordt anoniem aan drie leden van de Commissie of de Wetenschappelijke Raad voorgelegd. De Commissie aanvaardt slechts één antwoord op een artikel of een boekbespreking en slechts één reactie hierop.

Indien u in ons Tijdschrift wenst te publiceren dan neemt u best zo snel mogelijk contact op met publica [at] acad.betarget="_blank" rel="noopener external nofollow".

Op dit ogenblik bedraagt de prijs van het Tijdschrift 65 EUR voor particulieren die rechtstreeks bij de Academie bestellen. Bibliotheken en verdelers betalen 80 EUR. Hierin zijn telkens de verzendingskosten inbegrepen. Voor meer inlichtingen betreffende het Tijdschrift en voor bestellingen kan u contact opnemen met publica [at] acad.be of met het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis c/o Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, B-1000 BRUSSEL.