Christina CEULEMANS
Ondervoorzitter en Erealgemeen directeur ad interim bij het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium
2014
2009