In 2002 werd met de steun van de Koning Boudewijnstichting een website gemaakt met als eerste bedoeling de Bibliografie van de nationale kunstgeschiedenis, die tot dan toe in het Tijdschrift opgenomen werd, breder ter beschikking te stellen.

Naar aanleiding van de 175ste verjaardag in 2017 werd gestart met de volledige vernieuwing van de website. Ondanks het feit dat de Bibliografie van de nationale kunstgeschiedenis tot nog toe nog niet opnieuw geactiveerd kon worden, vindt de bezoeker op de vernieuwde website voortaan on-line een gedigitaliseerde versie van alle tijdschriften, uitgegeven door de Academie sinds 1843.

Zo zal iedereen gratis toegang hebben niet alleen tot alle jaargangen van de Annales de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique (1843 tot 1930) en het Bulletin de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique (1868-1930) maar ook van het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis - Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art met uitzondering van de laatste drie jaargangen.

Een website biedt  ook de gelegenheid aan de vereniging om haar werking, haar geschiedenis, haar organisatie en haar doelstellingen voor te stellen evenals de verschillende initiatieven die zij neemt om het kunsthistorisch onderzoek over België aan te moedigen.