De Academie wenst een gemeenschappelijk onderzoeksproject te ontwikkelen dat tot doel heeft een "Historiografie van de Kunstgeschiedenis in België" te publiceren.

Dit onderzoek, dat de leden van de Academie in nauwe samenwerking met wetenschappers uit verschillende Belgische instellingen, uitvoeren, zal vorm krijgen in drie online publicaties met notities en essays. Deze zijn respectievelijk gewijd aan personalia, instellingen en publicaties (I), aan een transversale benadering van deze geschiedenis (II) en aan een synthese die de chronologie van het kunsthistorisch onderzoek in België ontrafelt (III).

Parallel hieraan zal de Academie studiedagen of colloquia organiseren om standpunten met elkaar te kunnen confronteren, contexten uit te diepen, netwerken te definiëren, initiatieven van sommige instellingen, de impact van sommige publicaties…

Onderzoekers die graag zouden willen meewerken aan deze publicaties worden uitgenodigd om contact op te nemen met B. D’Hainaut-Zveny of R. Dekoninck.