logo

Belarthis (Belgian Art History) is een onderzoeksproject gebaseerd op samenwerking. Het streeft ernaar om een “Belgische historiografie van de kunstgeschiedenis (1830-2000)” te realiseren.

Het project is opgestart binnen de Koninklijke Academie voor Archeologie en Kunstgeschiedenis van België (ARAHAB-KAAKB) en baseert zich op notities opgesteld door vorsers die binnen dit werkterrein actief zijn.

 

WETENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN

  • Een onderzoek uitvoeren - historisch, kritisch en reflectief, samenvattend en anticiperend - naar de geschiedenis van de kunstgeschiedenis en aanverwante disciplines (architectuurgeschiedenis, conservering, restauratie, museologie, enz.).
  • Het onderzoeken van opvattingen, ethiek, kader, beroepsvoorwaarden en manier van werken van de onderzoek(st)ers: hoe bevragen zij het oeuvre, welke werken krijgen de voorkeur, met welke instrumenten, op welke manier van zeggen en om wat te begrijpen.

 

EEN VERBINDEND PROJECT

  • Een brede wetenschappelijke gemeenschap vormen door alle Belgische wetenschappers samen te brengen, ongeacht hun taalgemeenschap, hun status, hun titels of hun werkterreinen en of zij al dan niet verbonden zijn aan een academische, culturele of onderzoeksinstelling.
  • De kennis en de vaardigheden met betrekking tot de verschillende doelstellingen en doelgroepen bundelen en aanzetten tot een bezinning over de beroepen in relatie tot de kunstgeschiedenis. Om tot parallellen en een internationale perspectief te kunnen komen, zullen bij dit project ook buitenlandse onderzoek(st)ers betrokken worden.

 

EEN WEBSITE EN STUDIEDAGEN

Een website - momenteel in opbouw - zal een forum zijn voor de uitwisseling van informatie en ideeën tussen de deelne(e)m(st)ers aan het project en een platform om de notities, die in het kader van dit onderzoek gerealiseerd worden, te publiceren.

De website zal eveneens gebruikt worden om activiteiten met betrekking tot de Belgische kunsthistorische historiografie te signaleren en om bronnen en bibliografieën te delen.

Studiedagen georganiseerd in samenwerking met andere onderzoeksgroepen, zullen bezinning en uitwisseling van informatie en ideeën stimuleren.

 

NOTITIES EN PODCASTS

Het onderzoek zal uitmonden in de vorm van notities.

  • monografische notities over: 1. personalia; 2. instellingen, verenigingen, collectieven, publicaties; 3. evenementen, tentoonstellingen
  • thematische notities over multidisciplinaire of diachronische onderwerpen die deze disciplines mede vorm hebben gegeven

Andere media (podcasts, video- of audioreportages, enz.) zullen gebruikt worden om getuigenissen, bevraging of feedback van hedendaagse persoonlijkheden te documenteren.

 

UW MEDEWERKING

Wij hopen op de medewerking van zoveel mogelijk mensen en doen ook op u een beroep. Op de pagina Hoe meewerken? kan u meer informatie vinden over hoe u ons kan helpen.

Als u andere vragen, suggesties of opmerkingen over dit project heeft, kunt u ons contacteren op info [at] belarthis.betarget="_blank" rel="noopener external nofollow".

 

ENKELE BIBLIOGRAFISCHE AANKNOPINGSPUNTEN BIJ DE HISTORIOGRAFIE VAN DE KUNSTGESCHIEDENIS

Biografische naslagwerken over kunsthistoricae/i

Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France, de la Révolution à la Première Guerre mondiale

Dictionary of Art Historians

 

Historiografische syntheses

M. ESPAGNE, B. SAVOY (dir.), Dictionnaire des historiens d’art allemands, Paris, CNRS Editions, 2010.

N. McWILLIAM, M. PASSINI (dir), Faire l’histoire de l’art en France, 1890-1950. Pratiques, Ecritures, Enjeux, Dijon-Paris, Les Presses du Réel / INHA, 2023.

M. PASSINI, La fabrique de l’art national. Le nationalisme et les origines de l’histoire de l’art en France et en Allemagne, 1870-1933, Paris, Maison des Sciences de l’homme, 2012.

M. RAMPLEY, T. LENAIN, H. LOCHER, A. PINOTTI, CH. SCHOELL-GLASS et K. ZIJLMANS (dir.), Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks, Leiden, Brill, 2012.

R. RECHT et al. (dir.), Histoire de l’art en France au XIXe siècle, Paris, La Documentation française, 2008.

O. ROSSI PINELLI et al., Storia delle storie dell’arte, Turin, Einaudi, 2014.

L. THERRIEN, L’histoire de l’art en France. Genèse d’une discipline universitaire, Paris, CTHS, 1998.

M. ZIMMERMANN (dir.), The Art Historian, National Traditions and Institutional Practices, New Haven, Yale University Press, 2003.