Jan KLINCKAERT
Directeur van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
2000