home

De zoekmachine onderaan op het scherm geeft toegang tot een database met samenvattingen van alle artikels en miscellanea, de volledige tekst van de notities gepubliceerd in de rubriek In memoriam in de taal waarin ze gepubliceerd werden en de samenvattingen van de lezingen in de taal waarin ze gehouden werden.
Op dit ogenblik zijn deze gegevens beschikbaar vanaf jaargang 45 (1976). Het ligt in de bedoeling om ook de oudere jaargangen systematisch op deze manier te ontsluiten.

                   Zoekmachine Tijdschrift